รับ

“รับ” ไปแล้ว
จริงๆ ก็สองจิตสองใจ

ข้อบกพร่องมีแน่
แต่ไม่รู้ทำไมลึกๆ ในใจ ถึงอยากรับนัก

(จริงๆ ก็กลัวว่า “รับ” แล้วจะไม่ “เท่” อยู่เหมือนกัน
รู้สึกวงการไซเบอร์สเปซเค้า “โหวตโน” กันหมด)