Upload รูปขึ้น Gallery เพิ่ม

花見(ฮานามิ)ของเดือนที่แล้ว กลางวัน กับ กลางคืน
แล้วก็กินเลี้ยงส่งคาโอริไปไต้หวันเมื่อปลายเดือน
หลังจากย่อ/ปรับ/ใส่กรอบ
แล้วก็ Upload ขึ้นไปใหม่รวม 3 อัลบั้ม

จะทยอยเอาของเก่าขึ้นเรื่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *