Upload รูปขึ้น Gallery เพิ่ม

Category : Japan, Photo, Thai · by May 4th, 2005

花見(ฮานามิ)ของเดือนที่แล้ว กลางวัน กับ กลางคืน
แล้วก็กินเลี้ยงส่งคาโอริไปไต้หวันเมื่อปลายเดือน
หลังจากย่อ/ปรับ/ใส่กรอบ
แล้วก็ Upload ขึ้นไปใหม่รวม 3 อัลบั้ม

จะทยอยเอาของเก่าขึ้นเรื่อยๆ

SHARE :