ลง WordPress แล้ว!!

Category : Internet, Software, Talk, Thai · by Mar 16th, 2007

ได้ลง WordPress ซะที

คราวนี้ก็คงไม่ไปอัพเดต blog ที่ bloggang เท่าไหร่แล้ว

SHARE :