Tag : school

บอกบุญ

ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมสร้างทานบารมีเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอนุบาลให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งตาทั่ง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตชนบทแห่งหนึ่ง เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประมาณ…

Blog Read More