Tag : rank

“พี่โอ๊ค”

ใช้ Google ค้นหาคำว่า “พี่โอ๊ค” จะเจอ http://oakyman.com/blog/ ขึ้นอันดับ 1 ของผลการค้นหา อันดับถัดๆ มาเป็น “พี่โอ๊คของน้องหยาด” นี่เราดังกว่าพานฯ แล้วเหรอเนี่ย ว่าแต่ชื่อข้าพเจ้า สะกดว่า “โอ๊ก” นะเนี่ย (-“-) updated:…

Blog Read More