Tag : Picasa

WPG2

1931 วันนี้นั่งปล้ำ gallery ของตัวเอง ที่ setup ไว้นานแล้ว โดยลง Gallery2 เป็นตัวจัดการรูปภาพ (เป็น Open Source) นั่งปรับแต่งค่าอะไรต่างๆ นานา รวมทั้ง Theme ด้วย แล้วก็เลยลง WPG2…

Blog Read More