มาถวายสังฆทาน เจอของแปลก

Category : Photo · No Comments · by Dec 23rd, 2012

from Instagram: http://instagr.am/p/TkAOCNgUzR/

Hayashi rice #eat

Category : Photo · (41) Comments · by Dec 15th, 2012

from Instagram: http://instagr.am/p/TPyuWYAU1J/

Snack time #eat

Category : Photo · (27) Comments · by Dec 11th, 2012

from Instagram: http://instagr.am/p/TFuPbYAU7H/

Ginger tea #imsohot

Category : Photo · (16) Comments · by Dec 9th, 2012

from Instagram: http://instagr.am/p/TBDRNyAU04/

ซากอารยธรรม #VHS

Category : Photo · No Comments · by Dec 9th, 2012

from Instagram: http://instagr.am/p/TAsFwrgU40/